Gizlilik Politikamız

Gizlilik politikamız aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır ve bu kişisel haklarınız Elektronik Projem tarafından teminat altına alınmıştır.

Elektronik Projem, kullanıcıların elektronikprojem.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı, soyadı, adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Telefon ve e-mail adresi de gizli bilgiler olup, sadece üyenin projesini geliştirmek amacıyla ticari işlem içerisine girdiği diğer üye ile paylaşılacaktır.

Elektronik Projem, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Elektronik Projem, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

Elektronik Projem, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Elektronik Projem'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, elektronikprojem.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Elektronik Projem'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Elektronik Projem, kullanıcılara ve kullanıcıların elektronikprojem.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Elektronik Projem dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı'nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.